Chân cắm, Giắc cắm

 • Giắc cắm đực tiêu chuẩn Φ2
  Giỏ hàng

  Giắc cắm đực tiêu chuẩn Φ2

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  2mm Stackable Plug Vật liệu cách điện: PE  Vật liệu: Đồng Lò xo: Beryllium copper Lớp phủ: mạ Nickel hoặc Vàng  Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max. 10A
 • Giắc cắm đực tiêu chuẩn Φ4
  Giỏ hàng

  Giắc cắm đực tiêu chuẩn Φ4

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  4mm  Stackable Plug  Vật liệu cách điện: PE  Vật liệu: Đồng Lò xo: Beryllium copper Lớp phủ: mạ Nickel  Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max. 19A
 • Giắc cắm đực an toàn Φ4
  Giỏ hàng

  Giắc cắm đực an toàn Φ4

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  4mm Shrouded Stackable Plug Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Lò xo: Beryllium copper Lớp phủ: mạ Nickel  Tiêu chuẩn an toàn: CE CAT III 600V/Max. 32A
 • Giắc cắm đực an toàn Φ4
  Giỏ hàng

  Giắc cắm đực an toàn Φ4

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  4mm Shrouded Stackable Plug  Vật liệu cách điện: PE  Vật liệu: Đồng Lò xo: Beryllium copper Lớp phủ: mạ Nickel  Tiêu chuẩn an toàn: CE CAT III 1000V/Max. 32A
 • Giắc cắm đực tiêu chuẩn Φ4
  Giỏ hàng

  Giắc cắm đực tiêu chuẩn Φ4

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  4mm Stackable Plug  Vật liệu cách điện: PE  Vật liệu: Đồng Lò xo: Beryllium copper Lớp phủ: mạ Nickel  Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max. 32A
 • Chân đế tiêu chuẩn Φ2-5
  Giỏ hàng

  Chân đế tiêu chuẩn Φ2-5

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  2mm Panel-mount Socket. Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max.6A 6A
 • Chân đế tiêu chuẩn Φ2
  Giỏ hàng

  Chân đế tiêu chuẩn Φ2

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  2mm Panel-mount Socket. Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max.10A 
 • Chân đế tiêu chuẩn Φ4-8
  Mới
  Giỏ hàng

  Chân đế tiêu chuẩn Φ4-8

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  4mm Panel-mount Socket. Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max.24A
 • Chân đế tiêu chuẩn Φ4-8
  Mới
  Giỏ hàng

  Chân đế tiêu chuẩn Φ4-8

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  4mm Panel-mount Socket. Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Kẽm Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max.24A
 • Chân đế tiêu chuẩn Φ4
  Giỏ hàng

  Chân đế tiêu chuẩn Φ4

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  4mm Panel-mount Socket. Vật liệu cách điện: ABS  Vật liệu: Đồng
 • Chân đế an toàn Φ4-12
  Mới
  Giỏ hàng

  Chân đế an toàn Φ4-12

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  4mm Panel-mount Socket. Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE CAT III 1000V/Max.32A
 • Chân đế an toàn Φ4-12
  Mới
  Giỏ hàng

  Chân đế an toàn Φ4-12

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  4mm Panel-mount Socket. Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE CAT III 1000V/Max.32A
 • Chân đế an toàn Φ4-12
  Giỏ hàng

  Chân đế an toàn Φ4-12

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  4mm Panel-mount Socket. Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE CAT III 1000V/Max.32A
 • Chân đế an toàn Φ4-12
  Giỏ hàng

  Chân đế an toàn Φ4-12

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

   4mm Panel-mount Socket. Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE CAT III 1000V/Max.32A
 • Chân đế an toàn Φ4-12
  Mới
  Giỏ hàng

  Chân đế an toàn Φ4-12

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  4mm Panel-mount Socket. Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE CAT III 1000V/Max.32A
 • Chân đế an toàn Φ4-12
  Mới
  Giỏ hàng

  Chân đế an toàn Φ4-12

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  4mm Panel-mount Socket. Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE CAT III 1000V/Max.32A
 • Chân đế an toàn Φ4-12
  Giỏ hàng

  Chân đế an toàn Φ4-12

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

   4mm Press-in Socket Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE CAT III 1000V/Max.32A
 • Đầu cực nối thí nghiệm
  Mới
  Giỏ hàng

  Đầu cực nối thí nghiệm

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

   M4 Blinding Post Vật liệu cách điện: ABS Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max.24A
 • Đầu cực nối thí nghiệm M4
  Mới
  Giỏ hàng

  Đầu cực nối thí nghiệm M4

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  M4 Blinding Post Vật liệu cách điện: ABS Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max.24A
 • Đầu cực nối thí nghiệm
  Mới
  Giỏ hàng

  Đầu cực nối thí nghiệm

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  M8 Blinding Post Vật liệu cách điện: ABS Vật liệu: Đồng Lớp phủ: mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max.60A
 • Dây cắm tiêu chuẩn 2mm
  Mới
  Giỏ hàng

  Dây cắm tiêu chuẩn 2mm

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  2mm Test Lead Với hai đầu là chân giắc cắm tiêu chuẩn 2mm bằng đồng mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max.10A  Chiều dài: 25cm, 50cm, 100cm 
 • Dây cắm tiêu chuẩn 4mm
  Mới
  Giỏ hàng

  Dây cắm tiêu chuẩn 4mm

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

   4mm Test Lead Với hai đầu là chân giắc cắm tiêu chuẩn 4mm bằng đồng mạ Nickel Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max.15A  Chiều dài: 25cm, 50cm, 100cm 
 • Dây cắm an toàn 4mm
  Mới
  Giỏ hàng

  Dây cắm an toàn 4mm

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  4mm Safety Test Lead Với hai đầu là chân giắc cắm an toàn 4mm bằng đồng Tiêu chuẩn an toàn: CE CAT III 1000V/Max.32A  Chiều dài: 25cm, 50cm, 100cm
 • Đầu kẹp thí nghiệm 20.135
  Giỏ hàng

  Đầu kẹp thí nghiệm 20.135

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

   Test Clip Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max.10A 
 • Bộ dây đo dùng cho đồng đo đo đa năng
  Giỏ hàng

  Bộ dây đo dùng cho đồng đo đo đa năng

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

   Multimeter Test Lead Set Dây an toàn với một đầu đo được bọc cách điện. Đầu kia la chân cắm an toan 4mm, Lớp phủ: mạ Nickel  Bộ bao gồm: dây đỏ + dây đen. Tiêu chuẩn an toàn: CE CAT III 1000V/Max.10A
 • Bộ dây đo dùng cho đồng đo đo đa năng
  Mới
  Giỏ hàng

  Bộ dây đo dùng cho đồng đo đo đa năng

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Multimeter Test Lead Set Dây an toàn với một đầu đo được bọc cách điện. Đầu kia la chân cắm an toan 4mm, Lớp phủ: mạ Nickel  Bộ bao gồm: dây đỏ + dây đen. Tiêu chuẩn an toàn: CE CAT III 1000V/Max.10A
 • Đầu chuyển tín hiệu đo- Đầu Đực
  Giỏ hàng

  Đầu chuyển tín hiệu đo- Đầu Đực

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  BNC Female with 2*4mm Flug  Vật liệu cách điện: BNC . Vật liệu: Đồng Lò xo: Beryllium copper Lớp phủ: mạ Nickel  Tiêu chuẩn an toàn: CE 500V
 • Đầu chuyển tín hiệu đo- Đầu cái
  Giỏ hàng

  Đầu chuyển tín hiệu đo- Đầu cái

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  BNC Female with 2*4mm Flug  Vật liệu cách điện: BNC . Vật liệu: Đồng Lò xo: Beryllium copper Lớp phủ: mạ Nickel  Tiêu chuẩn an toàn: CE 500V
 • Đầu chuyển tín hiệu đo- Đầu Đực
  Giỏ hàng

  Đầu chuyển tín hiệu đo- Đầu Đực

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

   BNC Male with 2*4mm Post Vật liệu cách điện: BNC . Vật liệu: Đồng Lò xo: Beryllium copper Lớp phủ: mạ Nickel  Tiêu chuẩn an toàn: CE 500V
 • Đầu chuyển tín hiệu đo- Đầu cái
  Giỏ hàng

  Đầu chuyển tín hiệu đo- Đầu cái

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  BNC Female with 2*4mm Post Vật liệu cách điện: BNC . Vật liệu: Đồng Lò xo: Beryllium copper Lớp phủ: mạ Nickel  Tiêu chuẩn an toàn: CE 500V
 • Dây nối thiết bị đo
  Mới
  Giỏ hàng

  Dây nối thiết bị đo

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

   BNC Breakouts, Shrouded BNC Male to 2*Test Clip Vật liệu cách điện: BNC từ đầu nối đực đến hai đầu kẹp. Được nối bằng dây mềm RG58/50 Ohm, Chiều dài: 1.2M Tiêu chuẩn an toàn: CAT I 5000V, CAT II 15V/3A 
 • Dây nối thiết bị đo
  Giỏ hàng

  Dây nối thiết bị đo

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  BNC Breakouts, Shrouded BNC Male to 2*Crocodile Clip Vật liệu cách điện: BNC từ đầu nối đực đến hai đầu kẹp cá sấu. Được nối bằng dây mềm RG58/50 Ohm, Chiều dài: 1.2M Tiêu chuẩn an toàn: CAT I 5000V, CAT II 15V/3A 
 • Dây nối thiết bị đo
  Giỏ hàng

  Dây nối thiết bị đo

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Shrouded BNC Male to Male Vật liệu cách điện: BNC tại hai đầu nối. Được nối bằng dây mềm RG58/50 Ohm, Chiều dài: 1m Tiêu chuẩn an toàn: CAT I 5000V, CAT II 15V/3A
 • Cầu nối tiêu chuẩn Φ4
  Giỏ hàng

  Cầu nối tiêu chuẩn Φ4

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Connecting Flug  Vật liệu cách điện: ABS  Vật liệu: Đồng Lò xo: Beryllium copper Lớp phủ: mạ Nickel  Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max.10A 
 • Cầu nối tiêu chuẩn Φ4
  Mới
  Giỏ hàng

  Cầu nối tiêu chuẩn Φ4

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

   Connecting Flug  Vật liệu cách điện: ABS  Vật liệu: Đồng Lò xo: Beryllium copper Lớp phủ: mạ Nickel  Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max.32A 
 • Cầu nối tiêu chuẩn Φ2
  Giỏ hàng

  Cầu nối tiêu chuẩn Φ2

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Adaptor Vật liệu cách điện: PA  Vật liệu: Đồng Lò xo: Beryllium copper Lớp phủ: mạ vàng  Tiêu chuẩn an toàn: CE 30Vac-60Vdc/Max.10A 

Trang 1    36/42 Sản phẩm

090.226.70.50
Scroll