GC Series(không bao che)

GC series ứng dụng trong đấu nối Pin, bộ điều khiển và bộ sạc
 • Đầu nối dùng trong máy bay mô hình
  Mới
  Giỏ hàng

  Đầu nối dùng trong máy bay mô hình

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối dùng trong máy bay mô hình Item No: GC2010 CR: 15A Dòng điện Max: 30A   Số lần sử dụng: 2000 lần Điện trở: 1.50mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 18AWG  
 • Đầu nối 2mm cắm trực tiếp
  Giỏ hàng

  Đầu nối 2mm cắm trực tiếp

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối 2mm cắm trực tiếp Item No: GC2011 CR: 15A Dòng điện Max: 30A   Số lần sử dụng: 2000 lần Điện trở: 0.80mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 18AWG  
 • Đầu nối 2mm đầu nối động cơ dùng cho máy bay mô hình
  Giỏ hàng

  Đầu nối 2mm đầu nối động cơ dùng cho máy bay mô hình

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối 2mm đầu nối động cơ dùng cho máy bay mô hình Item No: GC2014 CR: 15A Dòng điện Max: 30A   Số lần sử dụng: 2000 lần Điện trở: 0.80mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 16AWG  
 • Đầu nối 3mm
  Giỏ hàng

  Đầu nối 3mm

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối 3mm Item No: GC3010 CR: 20A Dòng điện Max: 40A   Số lần sử dụng: 2000 lần Điện trở: 0.80mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 16AWG  
 • Đầu nối tới pin Lithium dùng cho xe điện, xe đạp điện
  Giỏ hàng

  Đầu nối tới pin Lithium dùng cho xe điện, xe đạp điện

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối tới pin Lithium dùng cho xe điện, xe đạp điện Item No: GC3510 CR: 25A Dòng điện Max: 50A   Số lần sử dụng: 2000 lần Điện trở: 0.45mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 16AWG  
 • Đầu nối 3.5mm vàng 24K
  Giỏ hàng

  Đầu nối 3.5mm vàng 24K

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối 3.5mm vàng 24K Item No: GC3511 CR: 25A Dòng điện Max: 50A   Số lần sử dụng: 2000 lần Điện trở: 0.45mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 16AWG  
 • Đầu nối động cơ UAV, động cơ không chổi than cho Drone
  Giỏ hàng

  Đầu nối động cơ UAV, động cơ không chổi than cho Drone

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối động cơ UAV, động cơ không chổi than cho Drone Item No: GC35104 CR: 25A Dòng điện Max: 50A   Số lần sử dụng: 2000 lần Điện trở: 0.45mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 14AWG  
 • Đầu nối động cơ UAV, động cơ cho Drone
  Giỏ hàng

  Đầu nối động cơ UAV, động cơ cho Drone

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối động cơ UAV, động cơ cho Drone Item No: GC4010 CR: 25A Dòng điện Max: 50A   Số lần sử dụng: 2000 lần Điện trở: 0.45mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 14AWG  
 • Đầu nối 4mm mạ vàng, đầu cắm dây nguồn động cơ
  Giỏ hàng

  Đầu nối 4mm mạ vàng, đầu cắm dây nguồn động cơ

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối 4mm mạ vàng, đầu cắm dây nguồn động cơ Item No: GC4011 CR:32A Dòng điện Max: 70A   Số lần sử dụng: 2000 lần Điện trở: 0.62mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 12AWG  
 • Đầu nối 4mm mạ vàng
  Giỏ hàng

  Đầu nối 4mm mạ vàng

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối 4mm mạ vàng Item No: GC4012 CR:32A Dòng điện Max: 70A   Số lần sử dụng: 2000 lần Điện trở: 0.70mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: PCB  
 • Đầu nối 4mm mạ vàng, đầu cắm pin Lithium
  Giỏ hàng

  Đầu nối 4mm mạ vàng, đầu cắm pin Lithium

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối 4mm mạ vàng, đầu cắm pin Lithium Item No: GC4013 CR:32A Dòng điện Max: 70A   Số lần sử dụng: 2000 lần Điện trở: 0.62mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 12AWG  
 • Đầu nối 4mm mạ vàng
  Giỏ hàng

  Đầu nối 4mm mạ vàng

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối 4mm mạ vàng Item No: GC4016 CR:32A Dòng điện Max: 70A   Số lần sử dụng: 2000 lần Điện trở: 0.45mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 14AWG  
 • Đầu nối 5.5mm mạ vàng
  Giỏ hàng

  Đầu nối 5.5mm mạ vàng

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối 5.5mm mạ vàng Item No: GC5510 CR:50A Dòng điện Max: 110A   Số lần sử dụng: 1000 lần Điện trở: 0.25mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 10AWG  
 • Đầu nối 6mm mạ vàng
  Giỏ hàng

  Đầu nối 6mm mạ vàng

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối 6mm mạ vàng Item No: GC6010 CR: 60A Dòng điện Max: 130A   Số lần sử dụng: 1000 lần Điện trở: 0.20mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 8AWG  
 • Đầu nối 8mm dùng cho máy bay mô hình
  Giỏ hàng

  Đầu nối 8mm dùng cho máy bay mô hình

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối 8mm dùng cho máy bay mô hình Item No: GC8010 CR: 80A Dòng điện Max: 170A   Số lần sử dụng: 1000 lần Điện trở: 0.15mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 6AWG  
 • Đầu nối 6.5mm mạ vàng
  Giỏ hàng

  Đầu nối 6.5mm mạ vàng

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Đầu nối 6.5mm mạ vàng Item No: GC6510 CR: 65A Dòng điện Max: 140A   Số lần sử dụng: 1000 lần Điện trở: 0.20mΩ Điện áp: DC 500V Vật liệu:  Đồng mạ vàng  ứng dụng: bộ điều khiển/động cơ Cáp: 8AWG  

Trang 1    16 Sản phẩm

BATTERY, CONTROLLER AND CHARGER CONNECTION
090.226.70.50
Scroll